Jakie kompetencje (wiedza, umiejętności) swoich pracowników chcieliby Państwo rozwinąć?
Jaka forma rozwoju wiedzy / umiejętności pracowników Państwa interesuje?
Jakie oczekiwania macie Państwo odnośnie:
Czy jesteście Państwo zainteresowani innymi formami wsparcia w zakresie zarządzania pracownikami?